Kotalan metsäpalvelun tarina


Olen Arto Lohi, taivalkoskelainen metsäpalveluyrittäjä. Aiemmin olen toiminut yli 20 vuotta Taivalkosken sivistystoimessa, mutta koulujen sisäilmaongelmien vuoksi jouduin miettimään työuralleni uutta suuntaa metsästä.

Luontoharrastusten myötä Koillismaan metsistä on tullut minulle kuin toinen koti. Tällä hetkellä opiskelen metsätalousinsinööriksi Lapin ammattikorkeakoulussa.

Sivutoiminen yrittäjä olen ollut jo 1990 -luvulta lähtien. Viime vuosina olen kasvattanut fasaaneja ja myynyt  niitä metsästyskoiraharrastajille. Yritystoiminnan laajentaminen metsäpalveluihin oli minulle luonteva ratkaisu.

Tällä hetkellä yritykseni keskittyy raivaussahatöihin: uudistusalojen raivauksiin, harvennusmetsien ennakkoraivauksiin, taimikon varhaishoitoon sekä taimikon harvennukseen. Talvisin kevennämme rakennusten lumikuormia.

Opettajana ja koulujen johtotehtävissä on palveluasenteesta tullut luonnollinen toimintatapani.

Otathan yhteyttä, niin jutellaan lisää puh. 040 5532 706.