maanantai 27. marraskuuta 2017

Ei enää kömmähdyksiä

Tuore Metsälehti kirjoitti vuosikymmenten varrella metsätaloudessa tehdyistä kömmähdyksistä. Tällaisiksi todettiin, neljään asiantuntijaan nojaten, karujen soiden turhat ojitukset, männyn viljely liian reheville kasvupaikoille ja perustamatta jätetyt puun siementen siemenviljelmät. Tällä hetekellä suurimmiksi virheiksi jutussa todetaan hirvivahinkojen pelossa liiallinen kuusen istuttaminen kasvupaikoille, joilla mänty menestyisi sitä paremmin sekä taimikonhoitorästit.

Metsälehti kertoi aukeaman jutulla menneiden vuosien
ja tämän päivän kömmähdyksistä metsätaloudessa.

Kömmähdyksiä sattuu kaikkialla. Rakentamisessa on tehty suuria virheitä kosteuteen liittyen, vaikka tekijät ovat yrittäneet parhaansa ja noudattaneet sen hetken tietämykseen perustuvaa hyvää rakentamistapaa. Näistä virheistä kärsivät monet huonon sisäilman kautta. Pankit ja yrittäjät niiden asiakkaina tekivät 1990-luvulla niin merkittäviä virhearviointeja, että edelleen on perheitä, jotka kärsivät seurauksista. Onneksi kaikki erheet eivät ole näin dramaattisia. Suurempia tai pienempiä virheitä esiintyy kaikkialla, missä ihmiset toimivat.

Taimikoiden hoitamattomuus nähdään tällä hetkellä kansantaloudellisesti merkittävimpänä metsätalouden ongelmana. Luonnonvarakeskuksen (Luke) julkaiseman 12. valtakunnan metsien inventoinnin raportin mukaan maassamme taimikonhoito on myöhässä 795 000 metsähehtaarilla!
- Luku on hurja, sanoo Metsäkeskuksen Eljas Heikkinen Metsälehden mukaan. - Rästit pienentävät tulevaisuuden hakkuumahdollisuuksia kymmenien miljoonien eurojen arvosta.
- Taimikonhoidon rästit näkyvät puuston kiertoajan loppuun saakka puulajisuhteissa ja metsän tuotoksessa, vahvistaa UPM:n Jyri Schildt. - Mitä rehevämpi kasvupaikka sitä enemmän metsänuudistuksen satsauksia valuu hukkaan!

Kotalan metsäpalvelun visiona on hoitaa Taivalkosken ja lähikuntien taimikoita niin, että ne tuottaisivat omistajilleen ja kansantalouteen euroja mahdollisimman hyvin. Vision toteuttamiseen tarvitaan työvoimaa ja siksi olemme mukana opastamassa nuoria raivaussahan varteen. Tarjoamme taimikonhoito-osaamisemme edullisesti metsänomistajien käyttöön. Ei enää kömmähdyksiä, kiitos!


Lähde: Metsälehti 23.11.2017 s. 14-15

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti