maanantai 27. marraskuuta 2017

Ei enää kömmähdyksiä

Tuore Metsälehti kirjoitti vuosikymmenten varrella metsätaloudessa tehdyistä kömmähdyksistä. Tällaisiksi todettiin, neljään asiantuntijaan nojaten, karujen soiden turhat ojitukset, männyn viljely liian reheville kasvupaikoille ja perustamatta jätetyt puun siementen siemenviljelmät. Tällä hetekellä suurimmiksi virheiksi jutussa todetaan hirvivahinkojen pelossa liiallinen kuusen istuttaminen kasvupaikoille, joilla mänty menestyisi sitä paremmin sekä taimikonhoitorästit.

Metsälehti kertoi aukeaman jutulla menneiden vuosien
ja tämän päivän kömmähdyksistä metsätaloudessa.

Kömmähdyksiä sattuu kaikkialla. Rakentamisessa on tehty suuria virheitä kosteuteen liittyen, vaikka tekijät ovat yrittäneet parhaansa ja noudattaneet sen hetken tietämykseen perustuvaa hyvää rakentamistapaa. Näistä virheistä kärsivät monet huonon sisäilman kautta. Pankit ja yrittäjät niiden asiakkaina tekivät 1990-luvulla niin merkittäviä virhearviointeja, että edelleen on perheitä, jotka kärsivät seurauksista. Onneksi kaikki erheet eivät ole näin dramaattisia. Suurempia tai pienempiä virheitä esiintyy kaikkialla, missä ihmiset toimivat.

Taimikoiden hoitamattomuus nähdään tällä hetkellä kansantaloudellisesti merkittävimpänä metsätalouden ongelmana. Luonnonvarakeskuksen (Luke) julkaiseman 12. valtakunnan metsien inventoinnin raportin mukaan maassamme taimikonhoito on myöhässä 795 000 metsähehtaarilla!
- Luku on hurja, sanoo Metsäkeskuksen Eljas Heikkinen Metsälehden mukaan. - Rästit pienentävät tulevaisuuden hakkuumahdollisuuksia kymmenien miljoonien eurojen arvosta.
- Taimikonhoidon rästit näkyvät puuston kiertoajan loppuun saakka puulajisuhteissa ja metsän tuotoksessa, vahvistaa UPM:n Jyri Schildt. - Mitä rehevämpi kasvupaikka sitä enemmän metsänuudistuksen satsauksia valuu hukkaan!

Kotalan metsäpalvelun visiona on hoitaa Taivalkosken ja lähikuntien taimikoita niin, että ne tuottaisivat omistajilleen ja kansantalouteen euroja mahdollisimman hyvin. Vision toteuttamiseen tarvitaan työvoimaa ja siksi olemme mukana opastamassa nuoria raivaussahan varteen. Tarjoamme taimikonhoito-osaamisemme edullisesti metsänomistajien käyttöön. Ei enää kömmähdyksiä, kiitos!


Lähde: Metsälehti 23.11.2017 s. 14-15

perjantai 24. marraskuuta 2017

Nuoret haluavat metsätöihin!

Olemme mukana 4H-liiton ja Suomen Metsäkeskuksen toteuttamassa Nuorten metsäyrittäjyys -hankkeessa. Hankkeen tavoitteena on mm. tutustuttaa nuoria metsäalan yrittäjyyteen ja kehittää mallia, jossa nuoret pääsevät oppimaan taimikonhoitoa ja metsänistutusta.

Syksyn aikana olemme toteuttaneet Taivalkosken 4H-yhdistyksen kanssa neljä tapaamista, joissa nuoret ovat päässeet tutustumaan raivaussahan käyttöön ja oppimaan metsän raivaamista. Tavoitteena on, että nämä nuoret voisivat tulevina kesinä tehdä kesätienestinsä tekopitäjänsä taimikoita hoitaen.

Haluaisitko sinä hoidattaa taimikkosi meillä ja työllistää Taivalkosken reippaita nuoria? Nuoret saavat opastuksen taimikonhoitotyöhön ja heille maksetaan työehtosopimuksen mukainen palkka. Työn valvonnasta ja laadusta vastaa Kotalan metsäpalvelu.

4H-nuoria oppimassa raivaussahan käyttöä

keskiviikko 8. marraskuuta 2017

Uusi metsäalan toimija Koillismaalla (tiedote)

Kotalan metsäpalvelu aloittaa uutena metsäalan toimijana Taivalkoskella. Yritys tuo Koillismaalle uusinta metsäalan osaamista ja vankkaa toimijakokemusta. 

Yrityksen tavoitteena on parantaa Koillismaan metsien kasvua ja laatua tarjoamalla asiantuntevaa palvelua metsänomistajien ja muiden metsätoimijoiden käyttöön. Vahvuuksinaan yritys näkee paikallisuuden, tuoreen metsäosaamisen, digiteknologian hallinnan sekä joustavuuden ketteränä toimijana.

Kotalan metsäpalvelun toimialana on metsätalouteen liittyvien palvelujen tuottaminen alkaen taimikonhoitotyöstä aina metsätalouden asiantuntija- ja koulutuspalveluihin. Palveluvalikoima täydentyy metsätalousinsinöörin tutkinnon valmistuessa ja alan kokemuksen karttuessa. 1990-luvulla suoritettu koulutusalan korkeakoulututkinto ja sen jälkeinen työkokemus antavat vankan perustan tarttua uusiin haasteisiin ja työtehtäviin.

Fasaanien kasvattaminen metsästyskoirien kouluttamiseen jatkuu entiseen tapaan. Myös eräpalveluja järjestetään tarvittaessa.

Lisätietoja: Arto Lohi, p. 040 5532 706, arto.lohi(at)kotalan.fi, www.kotalan.fiperjantai 3. marraskuuta 2017

Metsänhoitoretkellä 4H-nuorten kanssa

Tänään toteutimme Taivalkosekn 4H:n kanssa toisen tietoiskun liittyen 4H-hankkeeseen, jonka tarkoituksena on aktivoida nuoria metsän mahdollisuuksien pariin.

Yhden raivatessa opastettuna, muut viettivät mukavaa aikaa nuotiolla.

Kahvitauolla rupateltiin metsän hoidon merkityksestä ja metsänhoitotyöstä.
Teemu käyttää jo tottuneesti moottorisahaakin.

Kuvat: Mikko Karjalainen, 4H