torstai 12. lokakuuta 2017

Kannattaako taimikonhoitoon panostaa?

Taimikonhoito on panostusta metsikön tulevaan kasvuun. Taimikosta poistetaan vesakko ja se harvennetaan sopivaan kasvutiheyteen. Samalla taimikon laatu paranee, kun poistettavaksi valitaan huonoimpia puuyksilöitä. Taimikon hoidon jälkeen metsikön kasvuvoima suuntautuu jätettyihin puihin, joten puuston kasvu tehostuu.

Tämä taimikko hoidettiin sopivaan aikaan. Jätetyillä puilla on nyt hyvin kasvutilaa ja poistetun puun typpi on hyvää vauhtia palaamassa maaperään kasvavien puiden ravinnoksi.

Taimikonhoitotyön voi tehdä itse tai sen voi teettää alan ammattilaisella. Joka tapauksessa työstä joutuu metsän omistaja maksamaan. Maksu voi olla oman ajan käyttöä tai se voi olla rahaa työn tekijälle palkkana ja kulujen korvauksena. Metsäkeskus tukee taimikon hoitoa KEMERA-tuella, mutta tuki kattaa vain osan todellisesta taimikonhoidon kustannuksista. Lisäksi metsänomistaja joutuu sijoittamaa joko omaa työtä tai rahaa, jotta taimikko kasvaa jatkossa tuottavasti.

Kannattaa myös huomata, että taimikonhoidon kulut kirjataan menoksi metsäverotuksessa. Jos metsästä ei ole tuloja, voi metsänomistaja vähentää syntyvän tappion ansiotulojen verotuksessa. Suomessa metsän hoitoa tuetaan niin hyvin sekä KEMERA-tuilla että verovähennyksin, ettei metsänomistajalla pitäisi olla mitään taloudellista syytä jättää taimikkoaan hoitamatta.

On laskettu, että taimikonhoidon viivästyminen lisää työn kustannuksia n. 10% jokaisena viivästysvuotena. Taimikko kannattaa siis hoitaa tai hoidattaa kasvukuntoon ajoissa. Jos taimikonhoito jää kokonaan tekemättä, putoaa metsän tuotto murto-osaan parhaasta mahdollisesta. Taimikonhoito on kannattava investointi, sillä se lisää merkittävästi metsän puuntuottoa.

Tämän taimikon hoidolla oli jo kiire. Poistettavan puuston paksuus hidasti työtä. Onneksi koivua oli vähän, joten kustannukset pysyivät kurissa.

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti