perjantai 29. syyskuuta 2017

Metsikön puuston arviointia etämetsänomistajalle

Janne* otti eilen yhteyttä ja halusi saada Taivalkoskella sijaitsevan metsikkönsä puustosta arvion puu- tai metsäkauppaa varten. Hän oli tutustunut palstansa pohjatietoihin Metsäkeskuksen Metsään.fi-palvelussa, mutta ei ollut tyytyväinen sieltä saamiensa tietojen tarkkuuteen.

Trestima-leimattu kuva Jannen metsiköstä
Koska Janne asuu eteläisemmässä Suomessa, hän koki käteväksi, että paikallisena toimijana tein puustoarvion hänelle. Käytin arvioinnin tekemiseen nykyaikaista ja kustannustehokasta Trestima-tekniikkaa. Janne sai mittauksistani raportin, josta selvisi tarkka arvio metsikön puustosta puulajeittain ja mm. männyn, kuusen ja koivun läpimittajakaumat. Mukana oli tietysti myös laskelma puuston arvosta tämänhetkisillä paikallisilla hinnoilla.

Janne vaikutti hyvin tyytyväiseltä saatuaan raportin sähköpostiinsa. Toivotin hänelle menestystä metsäkauppoihin!
* nimi muutettu