keskiviikko 20. joulukuuta 2017

Rauhallista joulunaikaa

Sahan äänet ovat vaienneet. Linnunlaulukin lakannut. Lumisen metsän korkeimman petäjän latvassa poimii musta metso neulasia kupuunsa. Vain tuokion pistäytyy pohjoisen paiste latvojen yllä ja saa havulinnun kulmilla punaisen hohtamaan. Tovin välkehtii lumi maassa ja puissa tuhansina tähtinä, jotka sammuvat valon painuessa latvusten taakse.

Kun päivä hiljaa himmenee, syttyvät taivaan tähdet. Lumen lintu riekko kuljeksii suon laitamilla, paljaiden pajujen alla etsien oman osansa luonnon niukasta joulupöydästä. Illan hämärtyessä se kaivautuu kieppiinsä, lumen lämpöön. Silloin lähtee liikkeelle jänis ja kulkee kohti tuttua syönnöstään kuunnellen tarkoin talvi-illan hiljaisuutta.
Yö laskeutuu metsään ja rauha.

Kiitos kuluneesta vuodesta ja hyvää kasvun vuotta 2018!

maanantai 4. joulukuuta 2017

Taimikonhoito - sijoitus tulevaisuuteen

Talviaikaan on hyvä suunnitella seuraavan kesän metsänhoitoa. Pohditko sinä taimikonhoidon tarvetta omassa taimikossasi? MetsänhoidonABC-kanavalla on hyvä video, josta voit saada osviittaa pohdinnallesi.


Jos et itse halua tehdä taimikonhoitoa, voit teettää sen Kotalan metsäpalvelulla kohtuulliseen hintaan. Haemme myös KEMERA-tuen puolestasi. Huomioimme metsän monimuotoisuutta ja riistan elinoloja metsänomistajan toivomusten mukaisesti. Otapa yhteyttä!

maanantai 27. marraskuuta 2017

Ei enää kömmähdyksiä

Tuore Metsälehti kirjoitti vuosikymmenten varrella metsätaloudessa tehdyistä kömmähdyksistä. Tällaisiksi todettiin, neljään asiantuntijaan nojaten, karujen soiden turhat ojitukset, männyn viljely liian reheville kasvupaikoille ja perustamatta jätetyt puun siementen siemenviljelmät. Tällä hetekellä suurimmiksi virheiksi jutussa todetaan hirvivahinkojen pelossa liiallinen kuusen istuttaminen kasvupaikoille, joilla mänty menestyisi sitä paremmin sekä taimikonhoitorästit.

Metsälehti kertoi aukeaman jutulla menneiden vuosien
ja tämän päivän kömmähdyksistä metsätaloudessa.

Kömmähdyksiä sattuu kaikkialla. Rakentamisessa on tehty suuria virheitä kosteuteen liittyen, vaikka tekijät ovat yrittäneet parhaansa ja noudattaneet sen hetken tietämykseen perustuvaa hyvää rakentamistapaa. Näistä virheistä kärsivät monet huonon sisäilman kautta. Pankit ja yrittäjät niiden asiakkaina tekivät 1990-luvulla niin merkittäviä virhearviointeja, että edelleen on perheitä, jotka kärsivät seurauksista. Onneksi kaikki erheet eivät ole näin dramaattisia. Suurempia tai pienempiä virheitä esiintyy kaikkialla, missä ihmiset toimivat.

Taimikoiden hoitamattomuus nähdään tällä hetkellä kansantaloudellisesti merkittävimpänä metsätalouden ongelmana. Luonnonvarakeskuksen (Luke) julkaiseman 12. valtakunnan metsien inventoinnin raportin mukaan maassamme taimikonhoito on myöhässä 795 000 metsähehtaarilla!
- Luku on hurja, sanoo Metsäkeskuksen Eljas Heikkinen Metsälehden mukaan. - Rästit pienentävät tulevaisuuden hakkuumahdollisuuksia kymmenien miljoonien eurojen arvosta.
- Taimikonhoidon rästit näkyvät puuston kiertoajan loppuun saakka puulajisuhteissa ja metsän tuotoksessa, vahvistaa UPM:n Jyri Schildt. - Mitä rehevämpi kasvupaikka sitä enemmän metsänuudistuksen satsauksia valuu hukkaan!

Kotalan metsäpalvelun visiona on hoitaa Taivalkosken ja lähikuntien taimikoita niin, että ne tuottaisivat omistajilleen ja kansantalouteen euroja mahdollisimman hyvin. Vision toteuttamiseen tarvitaan työvoimaa ja siksi olemme mukana opastamassa nuoria raivaussahan varteen. Tarjoamme taimikonhoito-osaamisemme edullisesti metsänomistajien käyttöön. Ei enää kömmähdyksiä, kiitos!


Lähde: Metsälehti 23.11.2017 s. 14-15

perjantai 24. marraskuuta 2017

Nuoret haluavat metsätöihin!

Olemme mukana 4H-liiton ja Suomen Metsäkeskuksen toteuttamassa Nuorten metsäyrittäjyys -hankkeessa. Hankkeen tavoitteena on mm. tutustuttaa nuoria metsäalan yrittäjyyteen ja kehittää mallia, jossa nuoret pääsevät oppimaan taimikonhoitoa ja metsänistutusta.

Syksyn aikana olemme toteuttaneet Taivalkosken 4H-yhdistyksen kanssa neljä tapaamista, joissa nuoret ovat päässeet tutustumaan raivaussahan käyttöön ja oppimaan metsän raivaamista. Tavoitteena on, että nämä nuoret voisivat tulevina kesinä tehdä kesätienestinsä tekopitäjänsä taimikoita hoitaen.

Haluaisitko sinä hoidattaa taimikkosi meillä ja työllistää Taivalkosken reippaita nuoria? Nuoret saavat opastuksen taimikonhoitotyöhön ja heille maksetaan työehtosopimuksen mukainen palkka. Työn valvonnasta ja laadusta vastaa Kotalan metsäpalvelu.

4H-nuoria oppimassa raivaussahan käyttöä

keskiviikko 8. marraskuuta 2017

Uusi metsäalan toimija Koillismaalla (tiedote)

Kotalan metsäpalvelu aloittaa uutena metsäalan toimijana Taivalkoskella. Yritys tuo Koillismaalle uusinta metsäalan osaamista ja vankkaa toimijakokemusta. 

Yrityksen tavoitteena on parantaa Koillismaan metsien kasvua ja laatua tarjoamalla asiantuntevaa palvelua metsänomistajien ja muiden metsätoimijoiden käyttöön. Vahvuuksinaan yritys näkee paikallisuuden, tuoreen metsäosaamisen, digiteknologian hallinnan sekä joustavuuden ketteränä toimijana.

Kotalan metsäpalvelun toimialana on metsätalouteen liittyvien palvelujen tuottaminen alkaen taimikonhoitotyöstä aina metsätalouden asiantuntija- ja koulutuspalveluihin. Palveluvalikoima täydentyy metsätalousinsinöörin tutkinnon valmistuessa ja alan kokemuksen karttuessa. 1990-luvulla suoritettu koulutusalan korkeakoulututkinto ja sen jälkeinen työkokemus antavat vankan perustan tarttua uusiin haasteisiin ja työtehtäviin.

Fasaanien kasvattaminen metsästyskoirien kouluttamiseen jatkuu entiseen tapaan. Myös eräpalveluja järjestetään tarvittaessa.

Lisätietoja: Arto Lohi, p. 040 5532 706, arto.lohi(at)kotalan.fi, www.kotalan.fiperjantai 3. marraskuuta 2017

Metsänhoitoretkellä 4H-nuorten kanssa

Tänään toteutimme Taivalkosekn 4H:n kanssa toisen tietoiskun liittyen 4H-hankkeeseen, jonka tarkoituksena on aktivoida nuoria metsän mahdollisuuksien pariin.

Yhden raivatessa opastettuna, muut viettivät mukavaa aikaa nuotiolla.

Kahvitauolla rupateltiin metsän hoidon merkityksestä ja metsänhoitotyöstä.
Teemu käyttää jo tottuneesti moottorisahaakin.

Kuvat: Mikko Karjalainen, 4H

maanantai 23. lokakuuta 2017

Taimikonhoidon kulut voi vähentää verotuksessa

Suomessa yhteiskunta tukee vahvasti metsien hoitoa.

Tiesithän, että taimikonhoidon kulut niin kuin muutkin metsätalouden kulut kirjataan menoksi metsäverotuksessa ja voidaan näin vähentää metsän tuloista lopullisessa verotuksessa. Ja jos metsästä ei ole tuloja, voi metsänomistaja vähentää syntyvän tappion ansiotulojensa verotuksessa.

Suomessa metsän hoitoa tuetaan erittäin hyvin sekä KEMERA-tuilla että verovähennyksin, jotta metsät pysyisivät hoidettuina, tuottaisivat hyvin puuta metsäteollisuudelle ja tuloja metsän omistajalle.perjantai 13. lokakuuta 2017

4H-nuoret raivaussahaan tutustumassa

Olin tänään esittelemässä raivaussahaa työvälineenä Taivalkosken 4H-nuorille. Taivalkosken 4H-yhdistys on mukana hankkeessa, jonka tarkoitus on tukea nuorten ansaintamahdollisuuksia metsäalalla.

Kävimme pääpiirteissään läpi laitteen oikeanlaista käyttöä sekä työturvallisuutta. Lopuksi jokainen pääsi kokeilemaan läpimitaltaan peukaloa pienempien männyntaimien raivausta raivaussahalla. Kiitokset 4H:lle ja innokkaille nuorille!

Pojat seuraavat tarkasti raivaussahan esittelyä. (kuva: Mikko Karjalainen, 4H)

torstai 12. lokakuuta 2017

Kannattaako taimikonhoitoon panostaa?

Taimikonhoito on panostusta metsikön tulevaan kasvuun. Taimikosta poistetaan vesakko ja se harvennetaan sopivaan kasvutiheyteen. Samalla taimikon laatu paranee, kun poistettavaksi valitaan huonoimpia puuyksilöitä. Taimikon hoidon jälkeen metsikön kasvuvoima suuntautuu jätettyihin puihin, joten puuston kasvu tehostuu.

Tämä taimikko hoidettiin sopivaan aikaan. Jätetyillä puilla on nyt hyvin kasvutilaa ja poistetun puun typpi on hyvää vauhtia palaamassa maaperään kasvavien puiden ravinnoksi.

Taimikonhoitotyön voi tehdä itse tai sen voi teettää alan ammattilaisella. Joka tapauksessa työstä joutuu metsän omistaja maksamaan. Maksu voi olla oman ajan käyttöä tai se voi olla rahaa työn tekijälle palkkana ja kulujen korvauksena. Metsäkeskus tukee taimikon hoitoa KEMERA-tuella, mutta tuki kattaa vain osan todellisesta taimikonhoidon kustannuksista. Lisäksi metsänomistaja joutuu sijoittamaa joko omaa työtä tai rahaa, jotta taimikko kasvaa jatkossa tuottavasti.

Kannattaa myös huomata, että taimikonhoidon kulut kirjataan menoksi metsäverotuksessa. Jos metsästä ei ole tuloja, voi metsänomistaja vähentää syntyvän tappion ansiotulojen verotuksessa. Suomessa metsän hoitoa tuetaan niin hyvin sekä KEMERA-tuilla että verovähennyksin, ettei metsänomistajalla pitäisi olla mitään taloudellista syytä jättää taimikkoaan hoitamatta.

On laskettu, että taimikonhoidon viivästyminen lisää työn kustannuksia n. 10% jokaisena viivästysvuotena. Taimikko kannattaa siis hoitaa tai hoidattaa kasvukuntoon ajoissa. Jos taimikonhoito jää kokonaan tekemättä, putoaa metsän tuotto murto-osaan parhaasta mahdollisesta. Taimikonhoito on kannattava investointi, sillä se lisää merkittävästi metsän puuntuottoa.

Tämän taimikon hoidolla oli jo kiire. Poistettavan puuston paksuus hidasti työtä. Onneksi koivua oli vähän, joten kustannukset pysyivät kurissa.

perjantai 29. syyskuuta 2017

Metsikön puuston arviointia etämetsänomistajalle

Janne* otti eilen yhteyttä ja halusi saada Taivalkoskella sijaitsevan metsikkönsä puustosta arvion puu- tai metsäkauppaa varten. Hän oli tutustunut palstansa pohjatietoihin Metsäkeskuksen Metsään.fi-palvelussa, mutta ei ollut tyytyväinen sieltä saamiensa tietojen tarkkuuteen.

Trestima-leimattu kuva Jannen metsiköstä
Koska Janne asuu eteläisemmässä Suomessa, hän koki käteväksi, että paikallisena toimijana tein puustoarvion hänelle. Käytin arvioinnin tekemiseen nykyaikaista ja kustannustehokasta Trestima-tekniikkaa. Janne sai mittauksistani raportin, josta selvisi tarkka arvio metsikön puustosta puulajeittain ja mm. männyn, kuusen ja koivun läpimittajakaumat. Mukana oli tietysti myös laskelma puuston arvosta tämänhetkisillä paikallisilla hinnoilla.

Janne vaikutti hyvin tyytyväiseltä saatuaan raportin sähköpostiinsa. Toivotin hänelle menestystä metsäkauppoihin!
* nimi muutettu

sunnuntai 20. elokuuta 2017

Laajennamme metsäpalveluun

Yrityksemme toiminta laajenee. Jatkossa tarjoamme myös metsäpalveluja metsänomistajille ja muille metsätalouden piirissä työskenteleville tahoille.

keskiviikko 2. elokuuta 2017

Fasaaneja saatavilla

Nuoria fasaaneja seitsemän viikon ikäisinä (kuvattu 2.8.).
Metsästyskausi lähestyy ja koirien viettejä virkistellään tulevan kauden jahteihin. Myös fasaanien saatavuus on parhaimmillaan ja kauppa käy. Tällä hetkellä on saatavilla nuoria lentokykyisiä lintuja, jotka jo pärjää myös luonnossa. Lisäksi on jäljellä vielä joitakin talvehtineita vuoden ikäisiä täysikasvuisia fasaaneja, jotka sopivat hyvin istutuslinnuiksi.

Soita ja kysy lisää p. 040 5532 706.

Täysikasvuinen fasaanikukko ja -kana tarhassamme.

lauantai 22. heinäkuuta 2017

Nuoret fasaanit pääsivät uuteen tarhaan

Rakensimme uuden tarhan entisen yhteyteen. Tässä tarhassa
on tarkoitus kasvattaa nuoria fasaaneja myynti-ikään.

Viiden viikon ikäiset linnut muuttivat pahvilaatikoissa uuteen tilavaan tarhaan.

Uudessa tarhassa on myös uudet ruoka- ja juoma-automaatit.

Tältä näyttää uusi tarha vanhan sisältä päin katsottuna.
Talvehtineet ja munineet emolinnut ovat myynnissä.

torstai 4. toukokuuta 2017

Hautomossa hyrisee


Tänään latasin toisen kerroksen munia haudontaan. Tänä vuonna kokeilemme munien jaksottaista haudontaa, jossa haudonta aloitetaan laatikoittain aina, kun laatikollinen munia saadaan kerättyä. Etuna on se, että haudonnan alkaessa kaikki munat ovat tuoreempia. Haasteena on eri aikaan kuoriutuvat laatikot ja hieman eri-ikäiset tipuset.

lauantai 22. huhtikuuta 2017

Kevät myöhässä, muttei peruttu

Huhtikuun loppu lähestyy, mutta Koillismaalla taivas vain pudottaa lunta. Fasaanien hormonit ovat jo hyvinkin lisääntymisasennossa. Munien kerääminen uuden lumen seasta on hankalaa, mutta mahdollista, kun vain muistaa käydä tarhalla riittävän usein. 

Fasaani munii tarhassa hangelle, mutta nyt on munien kerääjän
oltava tarkkana, ettei munat ehdi peittyä lumeen.
Aloitin tänään munien keräämisen omaan haudontaan. Sen jälkeen alan vastaamaan asiakkaiden varauksiin, joita onkin tullut ihan mukavasti. Kiitos niistä!


Kyllä se kevät ja kesäkin sieltä tulee, kun on sen aika. Ehkä kevät on päättänyt meidät yllättää. Miten, se jää nähtävääksi. 

tiistai 11. huhtikuuta 2017

Tiuku oppi fasaanilla linnunhaukkujaksi


Suomenpystykorvanarttumme Tukkikankaan Tiuku on nyt reilun kolmen ja puolen vuoden ikäinen. Päättynyt metsästyskausi oli Tiukulle menestys. Sille ammuttiin pitkään haukkuun ja tarkkaan merkintään metso, koppelo ja teeri. Haukkukokeissa ei onni ollut yhtä myötäinen, vaan jouduimme tyytymään AVO2- ja AVO3-tuloksiin, vaikka vankka käsityksemme on, että koira pystyy hyvänä päivän kyllä AVO1-tulokseenkin. Koira toimii jo niin hyvin, että rohkenemme tarjota sitä asiakkaittemmekin käyttöön.

Tiuku ja koivuun haukuttu koppelo
Syksy 2016 oli Tiukun kolmas jahtisyksy. Ensimmäisenä kausi, jolloin koira oli reilun vuoden ikäinen, alkoi lupaavasti. Mutta jo viikon jälkeen alkoi ensimmäinen juoksu häiritä nuoren koiran työskentelyä. Kun hormonihuuruista oli selvitty, oli metsäkanalintujen metsästyskausi jo ohi ja pudotus ensimmäiselle syksylle jäi haaveeksi. Onneksi tarhastamme löytyi fasaaneja, joiden metsästys on mahdollista aina helmikuun loppuun saakka. Toisella yrityksellä saimme Tiukulle hyvään haukkuun fasaanipudotuksen, mikä pelasti paljon, kun ajattelee näin jälkeen päin nuoren koiran kehitystä. Tuosta tapahtumasta voit lukea artikkelin klikkaamalla tätä linkkiä (mutta lue tämä teksti ensin loppuun).

Tuon onnistuneen fasaanijahdin kokemusten varassa meni Tiukun toinen syksy. Vaikka tilanteita oli paljon ja koira kehittyi hiljalleen, emme saaneet sille metsäkanalintua ammuttua. Vasta kolmas syksy toi onnistumisia. Voi vain arvailla, mikä merkitys fasaanin ampumisella oli nuoren koiran kehitykselle. Luultavasti ei kovin vähäinen!

Nyt on tarhassamme parvi fasaanikanoja ja kohta ne alkavat kukkojen kera tuottaa munia, joista haudomme seuraavan lintusukupolven. Jos kaikki sujuu suunnitellusti on loppukesällä ja syksyllä tarhassamme lintuja sinunkin koirasi haukuttavaksi. Varaathan koulutuslintusi ajoissa!

Lisätietoa fasaneistamme löytyy tältä sivulta.

torstai 23. maaliskuuta 2017

Höyhenpukuja maaliskuun auringossa

Maaliskuun auringon paiste saa fasaanien höyhenpuvun hohtamaan. Vaikka yöllä on vielä reilusti pakkasta, aamuilmassa on jo kevättä. Linnun valmistautuvat lisääntymisjuhlaan.


Myymme toukokuussa fasaanin munia varausjärjestyksessä. Nyt on hyvä aika tehdä varaus. Kysy munista puh. 040 5532 706 tai varauslomakkeella.

tiistai 28. helmikuuta 2017

Metsästyskauden päättäjäiset

Lopettelimme Tiukun kanssa jahtikautta talvisissa ja lumisissa oloissa pikkupakkasesta nautiskellen. Tältä pohjalta on hyvä suunnata kuono ensi kauteen. Alla video retkestämme.


torstai 23. helmikuuta 2017

Lomapäiviä erämaassa

Luonnon ihmeellinen rauha ja kehoa rasittava liikkuminen, sopivassa suhteessa, tekee ihmiselle hyvää. Sain mahdollisuuden viettää muutaman päivän liikunnallisen loman Syötteen kansallispuistossa. Ohessa vartin video reissusta.


perjantai 10. helmikuuta 2017

Helmikuun pitempää päivää

Helmikuussa fasaanitarhan hiljaiselo jatkuu, mutta päivä on jo huomattavasti tammikuuta pidempi. Ruoka pitää linnut lämpiminä, vaikka pakkasta on vielä reilusti. Videossa kerromme lisää fasaanien talviruokinnasta.

Nyt on muuten kelpo aika varata munia haudontaan ja lintuja syksyn haukkuihin!

tiistai 24. tammikuuta 2017

Tammikuuta fasaanitarhalta!


Tammikuu on fasaanitarhalla hiljaista aikaa. Suuri osa ruokinnan kautta saadusta energiasta kuluu lämpimänä pysymiseen. Pohjolan talvi on kylmä, mutta kun perusasiat on kunnossa, selvitään kevääseen.

Toukokuussa myymme fasaanin munia asiakkaiden haudottavaksi. Kesäkuussa on untuvikkoja saatavilla niitä varanneille. Myöhemmin kesällä aina talveen saakka myymme varttuneita lintuja koirien koulutukseen ja istutuksiin.

Varaa lintusi ajoissa!

Varauslomake